SCORE (1/16-finals)
Guangxi Pingguo Haliao
Henan Songshan Longmen *