SCORE (1/32-finals)
Nanjing City *
Qingdao Youth Island